Siirry suoraan sisältöön

Tukea alkuvaiheen yrityksille

Tekoälyn käyttöönoton alkuvaiheessa olevat yritykset saattavat tarvita paljon tukea monilla eri osa-alueilla. Tällä sivulla on listattuna joukko kehittämiskohteita sekä toimijoita jotka voivat auttaa näiden kanssa. 

Ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Kaipaako yrityksesi apua ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen? Seuraavista toimijoista voi olla apua.

Korkeakoulut
Yliopistot ja AMK:t voivat tarjota apua TKI-yhteistyöhön. Yritysten on mahdollista hyödyntää esimerkiksi opinnäytetyöntekijöiden osaamista. Lisäksi AI in Business:in ja Elements of AI:n kaltaiset avoimet kurssit lisäävät ymmärrystä tekoälystä ja kasvattavat osaamista.

Yritysten toimialajärjestöt
Yritysten toimialajärjestöt tunnetaan edunvalvontaroolistaan, mutta voivat tarjota myös muunlaista apua yrityksille. 

Combient Foundry
Combient Foundry tarjoaa erityisesti startup-yrityksille mahdollisuuden löytää suuryritysten aloitteita kootusti. Tätä kautta voi vähintään saada käsityksen siitä millaisia ratkaisuja yritykset hakevat, ja parhaassa tapauksessa löytää uusia yritysasiakkaita.

Innovaatiokutsut
Englanniksi innovation call, innovaatiokutsut ovat isojen yritysten tai organisaatioiden järjestämiä tilaisuuksia jossa haetaan ratkaisuja tiettyihin haasteisiin. Näitä seuraamalla saa käsityksen siitä, millaisiin ongelmiin kaivataan ratkaisuja. 

Yhteistyökumppanit muista organisaatioista
Erilaisten kumppanuuksien kehittäminen voi tarjota välittömien liiketoimintahyötyjen lisäksi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ideoita. 

Osaamisen kehittämisen rahoitus

Tarvitseeko yrityksesi rahoitusta osaamisen kehittämiseen? Suomessa ainakin seuraavat tahot voivat tarjoa rahoitusta tähän tarkoitukseen. 

ELY-keskus

ELY-keskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Säätiöt ja rahastot
Erilaiset säätiöt ovat Suomessa merkittäviä apurahojen jakajia. Säätiöiden ja rahastojen tarjontaa voi tutustua täällä.

Business Finland
Business Finland on merkittävä suomalaisen yritysmaailman tukija, joilta löytyy laaja määrä erikokoisille yrityksille suunnattuja palveluita ja tukimuotoja. 

Maaseudun Leader-rahoitus
ELY-keskukset tarjoavat erityistukea maaseudulle Leader-ryhmien kautta. 

EU-rahastot
Euroopan Unionilla on erilaisia rahastoja, mistä yritykset voivat mahdollisesti saada rahoitusta, mikäli ne operoivat rahoitusten teemoihin sopivilla alueilla.

Kehittämisalustat

Erilaiset kehittämisalustat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaideoita matalla kynnyksellä. 

Kiihdyttämöt
Perinteisesti bisneskiihdytämöt tarjoavat kasvuyrityksille opastusta ja resursseja liiketoiminnan kehittämiseen. AI-TIE hanke toteutti joukon tähän ajatukseen perustuvia kiihdyttämöjä, jotka tähtäsivät yritysten tekoälyvalmiuksien kasvattamiseen. Yritysten kannattaa seurata mahdollisuuksia osallistua vastaaviin tilaisuuksiin.

Living labit
Living lab on tutkimuskonsepti. Se on käyttäjälähtöinen, avoin innovaatioekosysteemi, joka toimii usein aluetasolla, yhdistämällä samanaikaisesti tutkimuksen ja innovoinnin prosessien puitteissa julkisen ja yksityisen sektorin ihmiset. Suomessa esimerkiksi Laurea tarjoaa living labeja. 

Testbedit
Testbedit ovat koealustoja uusien teknologioiden ja toimintatapojen testaamista varten. Suomessa esimerkiksi Testbed Helsinki on tällainen. 

AMK-hankkeet
Suomessa ammattikorkeakoulut tarjoavat suuren määrän erilaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja joihin yritykset ovat tervetulleita osallistumaan.

Viestintä, verkostoituminen ja neuvonta

Tekoälyn käyttöönotossa alkuvaiheessa olevat yritykset saattavat tarvita apua myös viestinnässä ja verkostoitumisessa sekä kaivata yleistä yritysneuvontaa.

Webinaarit
Erilaiset webinaarit tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada paitsi uutta tietoa niin myös tarjoavat mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Kehitysyhtiöt
Kehitysyhtiöt ovat alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja yhtiöitä jotka tarjoavat muiden palvelujen lisäksi yritysneuvontaa. SEKES ry pitää yllä kattavaa listaa kehitysyhtiöistä.

Maria01
Maria01 on yrittäjäyhteisö ja startup-kampus joka tarjoaa muiden palvelujen lisäksi mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Ei-kaupallinen sparrauskaveri
Erilaiset ei-kaupalliset sparrauskaverit kuten vaikkapa Kasvu Openin palvelut tai ammatikorkeakoulujen TKI-hankkeiden puitteissa tapahtuvat avustus ja neuvonta voivat tarjota yrityksille lisäarvoa.