Tekoälyekosysteemi

Innovaatioiden orkestrointi

AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeessa luotiin edellytyksiä tekoälyn sovellusten kehittämiselle ja yhteistyön vahvistamiselle tuomalla yhteen tekoälyteemaan liittyviä keskeisiä toimijoita ja pk-yrityksiä. Tarkoituksena oli luoda Uudellemaalle ja Etelä-Suomeen parempi tekoälyn kehittämisen toimintaympäristö, joka tukisi pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistumista.

AI-TIE hanke

Tekoälyekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille

Kiinnostaako sinua Uudenmaan pk-yrityksien tekoälyekosysteemin kehittämisestä? Entä siitä mitä tukea on jo tällä hetkellä saatavilla pk-yrityksille? Yksittäisten pk-yritysten on haasteellista pysyä mukana tekoälyn kiivaassa kehityksessä, mutta yhteiskehitys, kumppanuudet ja avoimen datan infrastruktuurit tarjoavat valtavan potentiaalin ekosysteemisessä yhteistyössä. 

Tekoälyekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -opas esittelee sinulle:

  • tekoälyekosysteemin Uudellamaalla ja sen merkityksen pk-yrityksille
  • keinoja, joiden avulla Uudenmaan tekoälyekosysteemi voi edistää pk-yritysten tekoälyvalmiuksia
  • useamman uuden huomioitavan kehityskulun tekoälyn käyttöönoton alalta, kun kehitetään pk-yritysten tekoälyvalmiuksia

Voit ladata maksuttoman oppaan tämän linkin takaa.

Verkkosivuston tarjoaa:

AI-TIE – Tekoälyinnovaatio-ekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille & AI-TIE Etelä-Suomi 2021-2023. Hankkeiden rahoittajina toimivat Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot sekä EAKR (React-EU).