AI-TIE – tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille

AI-TIE lyhyesti

Suomalaista tekoälyosaamista ja suomalaisten yritysten tekoälyn menestystarinoita

Aistories.fi -sivustolla esitetyt tekoälytarinat ja työkalut luotiin osana AI-TIE eli Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille (2021-2023) ja AI-TIE Etelä-Suomi (2022-2023) -hankkeita, joita tukivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot.

AI-TIE:n päätavoite oli tukea pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja sisäisten prosessien kehittämisessä ja innovaatiotyössä tuote- ja palvelukehityksessä. AI-TIE:ssä pyrittiin laajentamaan tekoälykeskustelua yleiseltä tasolta kohti toimialakohtaista koulutus-, mentorointi- ja kiihdyttämötoimintaa. AI-TIE:ssä keskityttiin puhtaan teollisuuden alaan ja hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan. AI-TIE-hanke laajeni ja innoitti AI-TIE Etelä-Suomi –sisarhankkeen, joka toimi Uudenmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa ja kaikilla toimialoilla. Hankkeen avulla tekoäly saatiin Suomessa laajemmin pk-yritysten käyttöön.

AI-TIE:n päätoteuttaja oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Laurea ammattikorkeakoulu.

Yhteistyökumppaneina toimivat Business Helsinki, Euroopan aluekehitysrahasto, Health Capital Helsinki, Helsingin seudun kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Kemianteollisuus ry, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus – KEUKE, Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor, Kymenlaakson liitto, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, MyData Global ry, Sailab MedTech Finland ry, Siili Solutions, Silo.AI, Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry, Teknologiateollisuus ry, Terveysteknologia ry, Uudenmaan liitto, Uudenmaan yrittäjät ry.

AI-TIE hanke

AI-TIE tavoitteet

  • Yritysten sisäisten prosessien kehittämisen edistäminen tekoälyä hyödyntäen.
  • Yritysten tukeminen kehittämään tekoälyn avulla uusia aineettomia digitaalisia tuotteita ja innovatiivisia palveluita.
  • Koulutuksen, materiaalien ja verkkoaineiston tuottaminen yrityksille tekoälyvalmiuksien kehittämiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi.
  • Pk-yritysten kanssa työskentelevien yritysneuvojien ja asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen, jotta he voivat tehokkaammin tuoda esiin tekoälyn mahdollisuuksia pk-yrityksille.
  • Tekoälyekosysteemin rakentaminen pk-yritysten, suurten yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi.
AI-TIE lukuina

3

Tekoälykiihdyttämöt

65

Yritykset tekoälykiihdyttämöissä

100+

Yritykset Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden (TKI) hankkeissa

200+

AI-TIE -työkaluista hyötyneet pk-yritysten edustajat

80+

Covid-19 tukea saavat yritykset

8

Uusia pilotoituja tuotteita tai palveluita ja 3 uutta työpaikkaa luotu

60+

Suomalaisten yritysten tekoälytarinat www.aistories.fi

15

Tekoäly töissä -webinaarit

20

Yritysneuvojat Train-The-Trainer -tekoälyvalmennuksessa

22

Yhteistyökumppanit

Kumppanit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toimi AI-TIE:n päätoteuttajana ja koordinaattorina ja Laurea ammattikorkeakoulu osatoteuttajana. Hanketta tuki laaja yhteistyökumppaniverkosto.

Julkaisut

Tekoälytarinat

Tekoälytarinat esittelevät erilaisia tekoälyprojekteja ja ratkaisuja, joilla yritykset ovat kehittäneet toimintaansa, tuotteia ja palveluita.

Laadukas data tekoälyn moottorina


eSignals Pro

From Relatable Stories Towards AI Ecosystems


The European Business Review

21.3.2023 Laadukas data tekoälyn moottorina – eSignals Pro

20.3.2023 From Relatable Stories Towards AI Ecosystems – The European Business Review

8.3.2023 Mitä lisäarvoa kuvallinen SWOT-työkalu voi tuoda yrityksen liiketoimintaan – Laurea ammattikorkeakoulu

10.11.2022 AI and medtech ecosystem in Finland – opportunities for SMEs – MedTech Insights

21.10.2022 Yritysneuvojat suomalaisen tekoälyosaamisen tukena – eSignals

23.5.2022 Korkeatekniset ratkaisut suomalaisen tekoälyosaamisen keskiössä – eSignals Pro

22.5.2022 Innovation Ecosystems as a Source of Renewal for Innovative Enterprises – “Innovation”, Routledge Series on Ideas in Business and Management

12.5.2022 Johdanto tekoälyyn soten näkökulmasta – eSignals Pro

14.1.2022 Suomalaisten puhtaan teollisuuden pk-yritysten tekoälyvalmiudet paranivat kiihdyttämötoiminnan myötä — STT

20.10.2021 Artificial Intelligence Empowers the Competitiveness of Cleantech and Healthtech SMEs — Helsinki Smart Region

29.9.2021 Uusi hanke tukee pk-yrityksiä hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia — Laurea

1.9.2021 Finland får fart på bruken av AI i mindre bedrifter — IT avisen

31.8.2021 Finnish project to boost adoption of AI at SMEs — Good News from Finland

20.8.2021 Finnish mission objectives to lift adoption of AI-based alternatives — Paper Boat

20.8.2021 Finnish project aims to boost adoption of AI-based solutions — MCU Times

20.8.2021 Finnish project aims to boost adoption of AI-based solutions — Health Care IT News

18.8.2021 Artificial Intelligence driving competitiveness in SMEs The new RDI project develops collaboration to support the Finnish AI Innovation System — Health Capital Helsinki

12.8.2021 Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille — SIL ry

11.8.2021 Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille – uusi AI-TIE -hanke kehittää yhteistyötä suomalaisen tekoälyekosysteemin tueksi — Haaga-Helia

11.8.2022 Uusi tekoälyhanke pk-yrityksille — Uusiteknologia.fi

11.8.2021 Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille – uusi AI-TIE -hanke kehittää yhteistyötä suomalaisen tekoälyekosysteemin tueksi — STT

11.8.2021 AI-TIE – AI Technology Innovation Ecosystems for Competitiveness of SMEs. The New RDI Project Develops Collaboration to Support the Finnish AI Innovation System — Haaga-Helia

11.8.2021 AI-TIE – AI Technology Innovation Ecosystems for Competitiveness of SMEs — Haaga-Helia

6/2021 AI-TIE -Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille — Haaga-Helia

AI-TIE -teköälykiihdyttämöihin osallistuneiden yritysten tekoälytarinat blogien, videopodcastien ja yritysvideoiden muodossa: https://www.aistories.fi

Tekoäly Suomessa -haastattelusarja
www.aistories.fi/suomi

Anna Lahtinen
Projektipäällikkö,
AI-TIE ja AI-TIE Etelä-Suomi
Tel. +358 50 505 7784
anna.lahtinen@haaga-helia.fi

Martti Asikainen
Viestintäasiantuntija
Tel. +358 50 576 5641
martti.asikainen@haaga-helia.fi

Verkkosivuston tarjoaa:

AI-TIE – Tekoälyinnovaatio-ekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille & AI-TIE Etelä-Suomi 2021-2023. Hankkeiden rahoittajina toimivat Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot sekä EAKR (React-EU).