Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly töissä-webinaarisarja

Tekoäly töissä -webinaarisarjasta löydät ajantasaista tietoa tekoälystä. Webinaareissamme tarkkaan valitut asiantuntijat pitävät innoittavia alustuksia useista eri näkökulmista.

Alustusten jälkeen osallistujat keskustelevat ja työstävät aiheeseen liittyvää tehtävää pienryhmissä. Alustuksen ja keskustelun yhdistelmä helpottaa teemojen sisäistämistä, edistää osallistuvien yritysten ja heidän edustajiensa työn kehittämistä ja mahdollistaa verkostoitumisen.

Tule mukaan oppimaan uutta tekoälystä!

Tulevat webinaarit: 

Voit ilmoittautua kevään webinaareihin tämän linkin takaa löytyvällä lomakkeella. 

08.06.2023 –  Tekoäly pk-yrityksissä – Mistä voi saada rahoitusta pilotteihin sun muuhun? 

AI-TIE hanke

Tekoäly pk-yrityksissä – Mistä voi saada rahoitusta pilotteihin sun muuhun? – 08.06.2023
Tekoälyprojektit tarvitsevat onnistuakseen sopivan käyttötapauksen ja riittävän osaamisen lisäksi myös rahoituksen. Mitä tehdä, jos omat ideat tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta ja millaiset tahot tarjoamat PK-yrityksille suunnattua rahoitusta tekoälyprojekteihin?  

Menneet webinaarit:

17.05.2023 – Tekoäly pk-yrityksissä – Mistä pk-yritys voi löytää tekoälyosaajia tuekseen?
27.04.2023 – Tekoäly pk-yrityksissä – Sovellusten kehittäminen: mitä, miten ja paljon maksaa?
13.03.2023 – ChatGPT on täällä – Mitä muita tekoälysovelluksia on markkinoilla?
30.03.2023 – Tekoälyn perusteet haltuun – Mistä yritys voi saada oppia?
9.03.2023 – Tekoäly ja työllisyys – Miten tekoäly vaikuttaa työpaikkoihin?
8.12.2022 Datastrategiasta käytännön tekoälyratkaisuihin
10.11.2022 Luovuus yhteiskehittämisessä, luottamus ja sitoutuminen tekoälyekosysteemeissä
11.11.2021 Liiketoiminta, digitalisointi ja tekoäly. (YouTube)
2.12.2021 Tekoäly- ja dataregulaatio käytännössä – mitä yritysten pitää huomioida?
16.12.2021 Teknologiamurroksen johtaminen luovasti ja innoittavasti. Luovat menetelmät tekoälyratkaisujen tukena. (YouTube)
5.5.2022 Tekoälyregulaatio ja läpinäkyvä päätöksenteko: Health & Med Tech -webinaari
19.5.2022 Tekoäly ja palvelumuotoilu – miten asiakasymmärrystä voidaan rikastaa tekoälyllä
2.6.2022 Investointitrendit: tekoäly ja Health & Med Tech -alalla
6.10.2022 Tekoäly markkinoinnin ja myynnin tukena

Tekoäly pk-yrityksissä – Mistä pk-yritys voi löytää tekoälyosaajia tuekseen? – 17.05.2023
Tekoälyhankkeet tarvitsevat osaajia niiden toteuttamiseen. Milloin yrityksen on järkevää kehittää omaa osaamistaan, milloin taas etsiä ulkopuolista osaamista? Millainen tekoälyosaaminen on oikeasti hyödyllistä PK-yritykselle, ja mitä seikkoja PK-yritysten pitäisi pitää mielessään tehdessään tekoälyosaajien rekrytointia. Näihin kysymyksiin etsitään vastausta Dewaco Oy:n ja Silo AI:n edustajien kanssa. 

Tekoäly pk-yrityksissä – Tekoälyn kehittäminen ja datavastuullisuus – 27.04.2023
Millaista on tekoälyprojektin kehittäminen pk-yrityksessä käytännössä, ja miten datavastuullisuus näkyy yritysmaailmassa? Näihin kysymyksiin vastauksia antavat Jukka Loukkola Tecalta ja Taru Ratas Sitrasta.

ChatGPT on täällä – Mitä muita tekoälysovelluksia on markkinoilla? – 13.04.2023
ChatGPT:n kyky tuottaa uskottavaa luonnollista tekstiä on herättänyt paljon innostusta, mutta ChatGPT on vain yksi jo valmiina olevista tekoälyratkaisuista. Mitä muita valmiita sovelluksia yritys voi jo nyt löytää markkinoilta? Aihepiiristä ovat keskustelemassa Teemu Roos Helsingin Yliopistosta sekä Mika Korhonen Discovery Street Oy:stä.

Tekoälyn perusteet haltuun – Mistä yritys voi saada oppia? – 30.03.2023
Tekoäly on kaikkien huulilla, mutta mistä yritys voisi löytää järkeviä resursseja aihepiiristä oppimiseen? Elements of AI ja AI in Business edustavat kahta ratkaisua tähän ongelmaan, tarjoten yritysten edustajille resursseja tekoälyn perusteista oppimiseen. 
 

Tekoäly ja työllisyys – Miten tekoäly vaikuttaa työpaikkoihin? – 09.03.2023
Tekoälyn kehitys nostaa aina uudelleen esille huolen ihmisten työllisyydestä. Mutta kuinka paljon ihmistyötä voidaan oikeasti korvata tekoälyllä, vai onko kyse lähinnä työn luonteen muutoksesta? Onko tiettyjen töiden korvaaminen koneilla jopa suotavaa? Aiheesta keskustelevat Saara Ala-Luopa Tampereen Yliopistosta ja Touko Kontro Business Helsingistä 

Tekoäly markkinoinnin ja myynnin tukena – 06.10.2022
Tässä webinaarissa oli aiheena tekoäly myynnissä ja markkinoinnissa. Voisiko tekoäly ohjata markkinoinnin ja myynnin data-analytiikkaa ja kertoa markkinoinnille, mitkä sisällöt toimivat ja hienosäätää omaa toimintaansa jatkuvasti? Entä mitä on tunnetekoäly ja miten sen avulla voi kehittää myyntiä ja markkinointia?  Mitä uutta psykofysiologinen mittaus tuo myyntiin ja markkinointiin?

Näitä ja muita teemoja pohtivat Erkki Seppäläinen, CTO, Link Design sekä Heidi Kock, Sales & eCom Labin johtaja, Haaga-Helia.

Investointitrendit: Tekoäly health & medtech-alalla – 02.06.2022
Tässä webinaarissa tutustuttiin siihen, minkälaisiin tekoälyratkaisuihin investoidaan HealthTech alalla. Mitkä ovat alan tulevaisuuden trendit ja mihin investointeja kohdistetaan globaalisti? Entä mitä investointien perusteella voi päätellä alan tulevaisuudesta? Puhujina olivat Saara Hassinen, toimitusjohtaja Terveysteknologia ry sekä Marko Kuisma, osakas, Courage Ventures Funds.

Asiantuntijapaneelin osallistuivat edellisten puhujien lisäksi Pekka Ollikainen, vanhempi asiantuntija, Business Finland ja Pekka Simula, osakas, Life Science Fund.

Tekoäly ja palvelumuotoilu – miten asiakasymmärrystä voidaan rikastaa tekoälyllä? – 19.05.2022
Tässä webinaarissa pureuduttiin tapoihin, joilla tekoäly voi tukea asiakaskeskeisten palvelujen kehittämistä. Tilaisuuden alustajina olivat Juha Kronqvist Hellonista (https://hellon.com) ja Piritta Winqvist LINK Design and Development Oystä (https://linkdesign.fi/).

Tekoälyregulaatio ja läpinäkyvä päätöksenteko: Health & Med tech – 05.05.2022
Tämän webinaarin aiheena oli tekoälyyn liittyvän sääntelyn ymmärtäminen ja noudattaminen, jotka ovat välttämätöntä tekoälypohjaisten ratkaisujen suunnittelussa. Tekoälyn eettiset ja regulaattoriset näkökulmat ovat osa yrityksen riskienhallintaa ja tekoälyprojektien onnistumista.

Puhujina olivat Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry,  Anna-Mari Rusanen, FT, Helsingin yliopisto sekä Sandra Liede, säädösasiantuntija, Terveysteknologia ry.

Teknologiamurroksen johtaminen luovasti ja innoittavasti – 16.12.2021
Tässä työpajassa toteutettiin kuvallinen SWOT-analyysi, josta saatiin työkaluja sisäisten heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseen tekoälyn käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyen sekä ulkoisten uhkien ja mahdollisuuksien havainnointiin. Vuorovaikutteisen yhteiskehittämisen avulla luotiin oivalluksia jakamalla ideoita ja sparraamalla yrittäjäkollegoita.

Työpajan toteuttivat Teija Fontell, Anna Nikina-Ruohonen, Marjo Ruuti, Elizabeth San Miguel sekä Merja Alanko-Turunen (musiikki: Natalia Ruohonen)

Tekoäly ja dataregulaatio käytännössä – mitä yritysten pitää huomioida? – 02.12.2021
AI-TIE-hankkeen ja MyData Global ry:n yhteisessä Tekoäly- ja dataregulaatio käytännössä – mitä yritysten pitää huomioida? -webinaarissa 2.12.2021 kuultiin aihetta koskevaa uusinta sisältöä. Tilaisuuden puhujina olivat Sami Laine Siili Solutions Oyj ja Kristine Alanko Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelmasta.

Liiketoiminta, digitalisointi ja tekoäly – 11.11.2021
Tekoäly on päivän sana, joka lupaa suuria mahdollisuuksia pienillekin yrityksille. Mutta mitä tarvitaan, jotta mahdollisuudet saadaan osaksi yrityksen arkea? Liiketoiminta, digitalisointi ja tekoäly -webinaarissa lähdettiiin liikkeelle perusasioista.

Puhujina 11.11.2021 järjestetyssä webinaarissa olivat Haaga-Helian myynnin kehittämisen ja digitalisaation yliopettaja Altti Lagstedt sekä DAIN Studiosin data- ja tekoälystrategisti John Bailey.