Unlocking the Potential of AI through Co-development

Unleashing the Potential of Artificial Intelligence through Collaborative Development: Within the “E-guidebook for Support Function Experts and their Supervisors” project, an electronic workbook was crafted for knowledge workers, leveraging insights and models from the TT TOY project (2021-2022) supported by the Occupational Safety and Health Fund.

This workbook guides users on incorporating artificial intelligence capabilities into knowledge work through collaborative development. Alongside the workbook, the project delivered 5 blogs, 3 podcasts, and 2 webinars, all tailored for support function experts and their supervisors.

The project aspired to:

  1. Foster the development of a tech-driven work environment, enhancing productivity and well-being by deepening understanding of new technologies, artificial intelligence, and robotics, as well as organizational learning.

  2. Generate novel insights into the roles and potentials of support function knowledge workers in this transformative journey, contributing to value creation.

  3. Support the evolution of knowledge workers’ roles, promoting cross-professional collaboration, internalization of innovative work methodologies, and community-driven initiatives spurred by digitization.

  4. Elevate the expertise and engagement of experts, mitigating stress and enhancing overall work capacity.

  5. Blend research and practical development within organizations, forging a path from traditional roles towards collaborative development, value creation, and purposeful work.

 

Publications (in Finnish)

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä

Lataa opas Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Asikainen, M. (2023). Tekoälyn tuleminen kirittää tietotyöläisen osaamisvaatimuksia. eSignals, 10.5.2023. https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/tekoalyn-tuleminen-kirittaa-tietotyolaisen-osaamisvaatimuksia/#78bfef53  

Humala, I. (2023). Käytännön työkaluja ihmisen ja tekoälyn yhteistyöhön. eSignals, 13.6.2023. https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/kaytannon-tyokaluja-ihmisen-ja-tekoalyn-yhteistyohon/#8f8394b1  

Humala, I., Kärnä, E., Lahtinen, A. & Asikainen, M. (2023a). Tekoäly ja uudet teknologiat ovat haaste ja mahdollisuus tietotyössä. Teoksessa Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, H. & Brandt, T. (toim.) (painossa). Tulevaisuudenkestävä bisnes – ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023. TAITO-sarja 117. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu (s.175–179). https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisut, ISBN 978-952-328-396-1 (pdf), ISSN 2669-8021 

Humala, I, Kärnä, E., Lahtinen, A., & Asikainen, M. (2023b). Tekoälyn onnistunut hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä. Teoksessa Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, H. & Brandt, T. (toim.) (painossa). Tulevaisuudenkestävä bisnes – ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023. TAITO-sarja 117. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu (s.180–184). https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisut, ISBN 978-952-328-396-1 (pdf), ISSN 2669-8021 

Kärnä, E. (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirja Skillan tietotyöntekijöille. Skilla verkkolehti, 15.06.2023. https://www.skillary.fi/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa-e-tyokirja-skillan-tietotyontekijoille/  

Kärnä, E. ja Ammattiliitto Jyty (2023). Jyty mukana tekoälyhankkeessa – tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä. Ammattiliitto Jyty, 2.10.2023.  https://jytyliitto.fi/jyty-mukana-tekoalyhankkeessa-tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa/  

Kärnä, E. ja Ammattiliitto Pro (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työpaikalla. Ammattiliitto Pro, 06.09.2023. https://proliitto.fi/fi/ajankohtaiset/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyopaikalla  

Kärnä, E., Humala, I. & Lahtinen, A. (2023). Tietotyö muuttuu työn teknologisessa murroksessa – haastaa perinteisiä näkemyksiä ammateista ja työn kehittämisestä. eSignals Research, 4(1). https://esignals.fi/research/2023/06/16/tietotyo-muuttuu-tyon-teknologisessa-murroksessa-haastaa-perinteisia-nakemyksia-ammateista-ja-tyon-kehittamisesta/#18b23943  

Kärnä, E., Humala, I., Lahtinen, A.  & Asikainen, M. (2023). Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä. Haaga-Helian julkaisut 9/2023, https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tekoalyn-mahdollisuudet-kayttoon-tyoyhteisossa 

Lahtinen, A. & Humala, I (2023). Tietotyöntekijät ovat strategisia sillanrakentajia tekoälyn edistämisessä. Skilla verkkolehti, 7.8.2023. https://www.skillary.fi/tietotyontekijat-ovat-strategisia-sillanrakentajia-tekoalyn-edistamisessa/

Humala, I. & Kärnä, E. Tietotyöntekijöiden kokemuksia ammatillisesta toimijuudestaan ja työnsä arvosta teknologisoituvassa tietotyössä. Lähetetty Työelämän tutkimus -lehteen. (arvioitavana) 

Kärnä, E., Humala, I., Lahtinen, A. & Asikainen, M. Kohti kestävää tietotyön arvontuottamista ja yhteiskehittämistä hallinnon teknologisoituvassa työssä. Artikkelikäsikirjoitus Hallinnon tutkimus -lehteen. (työn alla) 

Lahtinen, A., Kärnä, E., Humala, I., Asikainen, M. (2023). Työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen tietotyössä. Blogikirjoitus lähetetty eSignals-lehteen. (arvioitavana) 

Lahtinen, A. & Kärnä, E. Tekoäly kuntaorganisaatioissa: ihmisläheinen teknologia tulevaisuuden kunnissa. Julkaistavana Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen työelämän kehittämisen alustalla Tärkeissä töissä -sivustolla https://tarkeissatoissa.fi/ 

Kurki, K. & Kuutti, T. (2023). Tekoäly mietityttää mutta rohkeimmat jo rokkaa. Akavan Erityisalat, 11.9.2023. https://www.akavanerityisalat.fi/uutishuone/blogi/blogi_-_tekoaly_mietityttaa_mutta_rohkeimmat_jo_rokkaa.21564.blog?12137_a=comment&12137_m=21564  

Meriniemi, T. 2023. Tekoäly on tradenomin tutkiäly. Tradenomiliitto, 26.9.2023. https://www.tradenomi.fi/ajankohtaista/tekoaly-on-tradenomin-tukialy/

 

aistories.fi yleislogo
Työsuojelurahaston logo valkoinen läpinäkyvä

Brought to you by:

Web portal www.aistories.fi was created as a part AI-TIE – AI Technology Innovation Ecosystems for Competitiveness of SMEs (2021-2023) and AI-TIE South Finland (2022-2023) projects, which were supported by the European Regional Development Fund (REACT-EU) and Regional Councils of Helsinki-Uusimaa and Kymenlaakso.