Skip to content
RSS Haaga-Helia eSignals
 • Moraaliset dilemmat ammatillisen opettajan pedagogisessa ajattelussa November 30, 2023
  Opettaja kohtaa jatkuvasti työssään moraalisia dilemmatilanteita, joiden ratkaiseminen ei ole helppoa (Tirri 1999). Opettajan eettisessä osaamisessa nimittäin alan lainsäädännön ja …
  Olli Vesterinen
 • EU-direktiivi lisää läpinäkyvyyttä palkkauksen perusteisiin November 29, 2023
  Palkkatasa-arvon edistäminen ei sinällään ole Suomessa uusi asia – onhan asiaa viety eteenpäin jo vuosia tasa-arvolain ja EU-säätelyn mukaisesti. Nykyinenkin …
  Johanna Maaniemi
 • Yhteistyö tuo jatkuvan oppimisen B2B-myyntiin November 27, 2023
  B2B-myynti on esimerkki alasta, jossa digitalisaatio ja myynnin transformaatio on johtanut nopeasti uudenlaisiin osaamisvaatimuksiin. Moderni myynti vaatii myyntiorganisaatioilta ajan hermolla …
  Ilkka Uronen
 • Opettaja, kysy rohkeasti ja tekoäly vastaa November 27, 2023
  Erilaisia tekoälysovelluksia on olemassa jo kosolti ja moni opettaja miettii miten voisi hyödyntää tekoälyä omassa opetustyössään. Suurinta huomiota ovat herättäneet …
  Eija Honkanen
 • Eettiset periaatteet ammatillisen opettajan osaamisessa November 24, 2023
  Ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Heliassa opiskelevat ovat tänäkin syksynä kehittäneet eettistä osaamistaan. Osaamisen perustana on opettajan ammattieettisten periaatteiden tuntemus. Opettajan vala Kun …
  Olli Vesterinen
 • Ehdotuksia alustatalouden työn kehittämiseksi November 24, 2023
  Haaga-Helian AlgoAmmatti: Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa -hanke on ollut edelläkävijänä ymmärtämässä ja ohjaamassa, miten tekoälyä tulisi käyttää vastuullisesti …
  Aarni Tuomi
 • Verkko-opiskelija arvostaa aitoa ja pysyvää ohjaussuhdetta November 24, 2023
  Verkko-opiskelija kaipaa pysyvää opinto-ohjaussuhdetta mahdollisesti jopa enemmän kuin muut opiskelijat, koska opinto-ohjaaja saattaa olla ainoa kiinteä kontakti korkeakouluun. Fone-hankkeessa keväällä …
  Kaisa Tsupari
 • Oppilaitoksissa on paneuduttava rasismin kitkemiseen November 23, 2023
  Vesa Kukkamaa kirjoitti, että suomalainen rasismi on kansallinen häpeä ja vastuu sen poistamisesta on meillä kaikilla (HS Mielipide 31.10.). Julkisessa …
  Jari Karttunen
 • Biodiversiteetin säilyttäminen on liiketaloudellinen mahdollisuus  November 23, 2023
  Hyönteisten katoaminen luonnosta on ongelma, joka tulisi ottaa vakavasti ja ratkaista pian. Hyönteiskadon suuruudesta on tehty pysäyttäviä tutkimuksia, kuten esimerkiksi …
  Annariikka Rosendahl
 • Ei hankkeen, mutta asiantuntijoiden brändääminen November 22, 2023
  Tyypillisesti lähes jokaisen hankkeen alussa luodaan viestintäsuunnitelma. Samalla pohditaan kuumeisesti, miten hanke brändätään ilman budjettia. Brändi. Tuotteilla on sellainen. Palveluilla …
  Martti Asikainen