Skip to content
RSS Haaga-Helia eSignals
 • Seinäjoen älyliikennettä ennovoimassa June 14, 2024
  Haaga-Helian eMobility-hankkeen asiantuntijoina pääsimme analysoimaan Seinäjoen älyliikennettä ja sen tulevaisuutta tavoitteena mallintaa yritystoimintaa tukeva ekosysteemi. Hankkeen lähtökohtana oli maakuntakeskuksen sähköisen …
  Esa Vuorenmaa
 • Palveluliiketoiminnan tulevaisuuskuvaa maalaamassa June 14, 2024
  Nopeasti muuttuva palveluympäristö luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluntarjoajille. Pysyäkseen mukana kehityksen vauhdissa yrityksiltä vaaditaan oikeanlaista osaamista: ennen kaikkea vahvaa ymmärrystä palveluliiketoiminnan …
  Katja Suihkonen
 • Talouden prosessit ja palvelumuotoilu ydinliiketoiminnan sujuvoittajana June 12, 2024
  Talouden prosesseilla ja palvelumuotoilulla vaikutetaan yrityksen liiketoiminnan sujuvuuteen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Haaga-Helian talouden prosessit ja palvelumuotoilu -kurssilla paneuduimme näiden teemojen …
  Nina Wildeboer
 • Ulysseus-yhteisölle vain paras on kyllin hyvää June 12, 2024
  Ulysseus Eurooppa-yliopiston kehittäminen on jatkunut jo yli kolme ja puoli vuotta, joten nyt on hyvä hetki tarkastella, mitä saavutimme sinä …
  Kitte Marttinen
 • Koulutuspolulta EU-hallinnon ammattilaiseksi June 12, 2024
  Haaga-Helian hanke Polku EU-uralle edistää suomalaisten nuorten hakeutumista EU-uralle. Tavoitteena on luoda koulutuspolku, joka parantaa suomalaisten opiskelijoiden ja ammattilaisten valmiuksia …
  Mia-Maria Salmi
 • Missiona tulevaisuuden osaaminen, visiona organisaation yrittäjämäinen toimintakulttuuri June 11, 2024
  Tulevaisuuden osaamista synnytetään ekosysteemeissä ihmisten, yritysten ja muiden organisaatioiden verkostomaisessa toiminnassa. Kehittyminen ja kompleksisten haasteiden ratkaisu vaatii päivittyvää osaamista, olemassa …
  Katja Wirenius
 • Talousosaamisen toiveet ja tarpeet urheiluseuroissa June 11, 2024
  Erilaiset urheiluseurat muodostavat suomalaisen urheilun kivijalan. Nämä noin 10 000 seuraa varmistavat mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla, sekä luovat pohjan suomalaiselle …
  Anna Sivonen
 • Onnistunut ja sujuva kansainvälisen hankkeen kick-off -tapahtuma June 11, 2024
  Kick-offin järjestäminen on paitsi työmäärältään intensiivinen ponnistus, myös hankkeen kannalta merkittävä vaihe, johon kannattaa panostaa. Hankkeen starttaava yhteistapahtuma luo pohjan …
  Nora Lappalainen
 • Erilaisen oppijan tukeminen korkeakouluopinnoissa June 10, 2024
  Haaga-Helia järjesti toukokuun lopulla Kopeda-verkostossa kansallisen korkeakoulutoimijoille suunnatun webinaarin, jonka teemana oli Erilaisen oppijan kohtaaminen korkeakouluopinnoissa. Kirjoituksessani kuvaan webinaarissa korkeakoulujen …
  Eija Honkanen
 • MaRaMa-alan kohtaanto paremmaksi June 10, 2024
  Majoitus-, ravitsemis- ja matkailusalan (MaRaMa) vetovoiman haasteet ovat puhututtaneet viime aikoina paljon, mutta kohtaanto-ongelma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Toisinaan työttömien …
  Susanna Perikangas